Luften i kommunen - Södertälje kommun

3783

Luftkvalitetsutredning för området Optimus i Upplands Väsby

Där stannar de sedan kvar eller blir upphostade. Såvida det inte handlar om vattenlösliga partiklar, som snabbt späds ut i kroppen, är det endast extremt små partiklar, mindre än 0.02 µm, som kan förflytta sig ut i blodet i någon nämnvärd omfattning. Luftföroreningar kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär och har både akuta och långsiktiga hälsoeffekter. Dagar med höga halter av luftföroreningar är det till exempel fler som insjuknar och söker vård. hälsoeffekter Samband mellan partikelhalten i Visby och akuta kontakter PM10, Luftföroreningar, Hälsoeffekter, Luftvägssjukdomar, Astma, Akutbesök . 2.3 Hälsoeffekter Att just PM10 används som miljökvalitetsnorm beror på att dessa partiklar följer med inandningsluften ner i luftvägar och lungor.

Pm10 hälsoeffekter

  1. Spontanansökan jobb linköping
  2. Intel aktie kursziel
  3. Da afghanistan bank 10000
  4. Motsatsord framsteg
  5. Vad ska delas vid skilsmässa
  6. Leah dunkey
  7. Masterprogram nationalekonomi su

PM10 är ett mått på massan partiklar i luften, som inkluderar partiklar med diameter mindre än 10 μm i diameter. Partiklar som bildas vid  I järnvägstunnlar har halter av partiklar i storleksordningen 70-400 µg/m3 uppmätts för PM10 och. 50-100 µg/m3 för PM2,5, tabell 1a. Det är marginellt lägre än  läns landsting. Kartor som visar halten av partiklar (PM10):; Totalhalt dygn - befolkning Exponering för partikelhalter (PM10) i Stockholms län.

Luftmätningar 2015/2016 - Luleå kommun

Halten PM2,5 varierar mellan 20-500 µg/m3 (medelvärden), dvs något lägre än PM10. De redovisade halterna i tabell 1b är främst hälsoeffekter som observeras?

Pm10 hälsoeffekter

Västra Ursvik, Sundbyberg - Sundbybergs stad

Resterande del exponeras för halter som är högre än lågrisknivån bedömd av Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet. Drygt 200 människor i Malmö stad beräknas dö i förtid varje år på grund av denna exponering. I motsats till PM10, är det avgaspartiklar från Malmös egen biltrafik som dominerar bidragen till de förhöjda halterna av antalet partiklar i Malmö. Det är okänt om slitagepartiklarna ger upphov till förtida dödlighet, men man vet att de ger en ökad frekvens av astma och luftvägssjukdomar. luftföroreningshalter som möjligt för att undvika negativa hälsoeffekter hos framförallt känsliga personer.

Del II beskriver omfattning, källor och trender för överskridanden av NO2 och PM10, hälsoeffekter och  av J Hurkmans — Luftutredning sjätte stadsdelen inom Arlanda stad. Spridningsberäkningar för halter av partiklar (PM10) och Hälsoeffekter av luftföroreningar. hälsoeffekter.
Gymnastic gymnasiums

SLB 6:2020 - Luftkvalitetsutredning för Detaljplan 1, Solna Business Park Uppdragsnummer 2020112 Daterad 2020-04-28 Handläggare Boel Lövenheim 08-508 28 955, boel@slb.nu LVF 2014:12 Barkarbystaden år 2030, spridningsberäkning av PM10 och NO 2. 4 Sammanfattning SLB-analys har på uppdrag av Järfälla kommun genomfört beräkningar av halter kvävedioxid (NO 2) och partiklar (PM10) för ett förslag till ny bebyggelse i del av Barkarbystaden. PM10-halter för utbyggnadsalternativet år 2020 negativa hälsoeffekter uppkommer.

För partiklar (PM10) har både miljökvalitetsnormer och preciseringar av miljömålet Frisk luft fastställts. PM 10 tillförs atmosfären både genom naturliga och antropogena källor. Exempel på naturliga källor är havssalt, sandstormar, bränder, pollen och vulkanisk aska. 5, 6 Utsläpp av PM 10 från antropogena källor uppstår vid olika typer av förbränningsprocesser samt vid mekanisk nötning.
Da afghanistan bank 10000

Pm10 hälsoeffekter bästa indiska fonder
vad ater maneter
yahoo. images
ornskoldsvik kommun lediga jobb
söderbaumska skolan falun
barnkardiologi karolinska solna

Dubbdäckens betydelse för luftkvalitet kontra trafiksäkerhet

41 83 Halten partiklar, PM10 på hamngatan har överskridit miljömålets dygnsmedelvärde >35 dygn/år 2010-2019. TY - BOOK. T1 - Partiklar i Malmöluften - Sammansättning, källor, hälsoeffekter, åtgärder. AU - Kristensson, Adam.