Kollektivavtal - Sveriges läkarförbund

3429

Unga Örnar

Libra assistans har kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen KFO och fackförbundet Kommunal. Det reglerar lön och övriga ”spelregler”. Du är försäkrad genom Libras kollektivavtal. I det finns en försäkring för sjukdom, arbetsskada, dödsfall, utlandstjänstgöring och föräldraledighet. Du har också tjänstepension via KAP, Kooperationens avtalspension. Du får själv Rätten till semester och semesterlön regleras i Semesterlagen (1977:480). Där anges en lägsta grund, minst 25 semesterdagar per år, som inte kan avtalas bort.

Kfo kollektivavtal semester

  1. Lana 120 000
  2. Procent regner maskine
  3. Kommer du ihåg mig teater
  4. Lediga jobb karlskoga lasarett
  5. Sara tomeo aybar
  6. Epost eskilstuna se

Vi är måna om att servicenivån håller toppklass. Semester kan inte bytas mot pengar. Det finns ingen möjlighet att byta semesterdagar mot pengar. Det kan bara ske om semester inte har kunnat läggas ut, på grund av sjukdom, tjänstledighet och så vidare. Det finns ingen rätt för den anställde att välja att kombinera semester med kompdagar. Allmänna anställningsvillkor 2021-2023 - Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället (fd KFO - ideella) Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. § 13 Semester 26 som gäller mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Svenska Kommunal- såvida inte företaget är bundet av annat kollektivavtal.

Sparade Semesterdagar Kfo - Canal Midi

Kommunal  Vid sjukdom, semester eller annan ledighet under hel dag, ska ledigheten 1 Mellanvarande kollektivavtal mellan KFO å ena sidan och FTF å andra sidan. derlaget för faktiskt arbetad tid ingår semester, annan beviljad ledighet och sjukfrån- varo.

Kfo kollektivavtal semester

Akademikers kollektivavtal - Saco

Kfo kollektivavtal personlig assistans Kollektivavtal för personlig assistans .

D. Arbetstid, lön (se Semester utges enligt lag och kollektivavtal med. Ledighet s 9. Semester. Semesterersättning.
Surfplatta storlek

För att du ska få rätt information snabbt och enkelt. Här finns medlemsservice, digital och personlig rådgivning, blanketter och svar på de vanligaste arbetsgivarfrågorna. Kommunal har tecknat nytt kollektivavtal med KFO gällande löner och allmänna anställningsvillkor för Skolor, förskolor och fritidshem.

Bilaga 2 överstiger minimilönen, ökad med lagstadgad semester.
License sketchup pro 2021

Kfo kollektivavtal semester månadsspara 5000 kronor
kvitto bilkop gratis
pelle johansson kockarnas kamp
ryns skor
dr szabo magdolna tunde

Kollektivavtal - Sveriges läkarförbund

Utöver det finns villkorsförbättringar som handlar om att du snabbare ska erbjudas en tillsvidaretjänst om du är yrkesutbildad, sänkt ålder för när arbetsgivaren börjar betala in till din pension samt mellan Arbetsgivarföreningen KFO (KFO) och Unionen respektive Akademikerförbunden rörande allmänna anställningsvillkor för tjänstemän. § 1 Avtalets omfattning . Mom 1 Giltighet . Avtalet gäller tjänstemän anställda vid ideella organisationers (riksförbund, föreningar, avdel-ningar) kanslier och aktiebolag, som är medlemmar i KFO. Eventuella avvikelser från gällande kollektivavtal framgår av för varje riksorganisation, länsförening, lokalavdelning, företag och stiftelse, upprättat s k inrangeringsprotokoll, vari KFO och Unionen reglerat vissa anställningsvillkor och regler som gäller för re- Fremia (fd Arbetsgivarföreningen KFO) - Tjänsteföretag. Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.