Multidocker backar - värderingen lockar Redeye

7775

MultiDocker Cargo Handling AB beviljas - Cision News

Syftet med emissionen är att stärka bolagets rörelsekapital för att kunna genomföra bolagets exportsatsningar i främst Nordamerika samt Företrädesemission i Multidocker Cargo Handling AB. Årsstämman i Multidocker Cargo Handling AB (org.nr 556149-1860) har den 5 juni 2019 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 201 138 193 aktier och kan inbringa bolaget 24 136 583,16 kronor vid full teckning. Få omedelbar tillgång till ett gratis live streamade MultiDocker Cargo Handling AB diagram. Aktieägarna i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.), org. nr 556149-1860, kallas härmed till årsstämma den 9 juni 2020 klockan 10.00 på MultiDockers kontor, Stohagsgatan 6, Norrköping. Årsstämman i Multidocker Cargo Handling AB (org.nr 556149-1860) har den 5 juni 2019 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 201 138 193 aktier och kan inbringa bolaget 24 136 583,16 kronor vid full teckning.

Multidocker cargo handling ab aktie

  1. Electrolux sverige support
  2. Passal assistans karlstad
  3. Arctic falkoping
  4. Vad kallas de tre första evangelierna
  5. Tandlos
  6. Ifs sverige
  7. Storbritannien lamnar eu konsekvenser
  8. Var produceras svensk coca cola
  9. Gdpr e learning
  10. Gymkort actic

-Detta är i grunden ett koncept som vi använde oss av med det Brasilianska dotterbolaget, där i det fallet den operativa verksamheten såldes för att öka närvaron på den lokala marknaden. Nyemission i MultiDocker Cargo Handling AB. Teckna dig för aktier i MultiDocker Cargo Handling AB mellan 2016-11-07 och 2016-11-30. OM MULTIDOCKER. MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag som är verksamma globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Teckningskurs 1 kr/aktie Teckningstid 7 – 30 november 2016 Antal aktier 23 000 000 Emissionsbelopp 23 000 000 SEK Antal befintliga aktier 88 333 000 Värdering (innan förevarande emission) 88,3 MSEK Minsta post 5000 aktier MULTIDOCKER I KORTHET MultiDocker Cargo Handling AB (nedan benämnt ”MultiDocker”) är ett svenskt publikt Två nya återförsäljaravtal i Nordamerika Som ett steg i utvecklingen av MultiDocker Cargo Handling i USA och som ett led i expansionen och uppbyggnaden av verksamheten, har bolaget idag slutförhandlat och tecknat återförsäljaravtal med två ledande aktörer.

Kommuniké från årsstämman i MultiDocker Cargo Handling AB

Popular in Getting started. NGM-noterade MultiDocker Cargo Handling AB erbjuder kundanpassade, logistiska lösningar och ett modellutbud av maskiner för materialhantering.

Multidocker cargo handling ab aktie

Multidocker backar - värderingen lockar Redeye

Multidocker Cargo Handling: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MULTIDOCKER CARGO HANDLING AB (publ.) Aktieägarna i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.), org. nr.

Av Aktieinvest. Bolaget presenteras av VD Percy ÖsterströmDisclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att 30 mars 2021 — Skandinaviska Enskilda Banken AB. Styrelsen i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) har med stöd genom en riktad nyemission av 286 aktier  Köp aktier i - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. About MultiDocker Cargo Handling AB. MultiDocker Cargo Handling AB is a Sweden-based company, which is primarily engaged in the heavy machinery sector.
Multidocker cargo handling ab aktie

Official youtube channel of MultiDocker Cargo Handling.

Please sign in or sign up for full access Sign in. Need an account? Sign up!
Ohman family living at briar

Multidocker cargo handling ab aktie a kassa handels kontakt
semiotiska resurser matematik
svensk mesh termer
bensin diesel miljö
ais classification spinal cord injury
koppla ekg ratt

Anmälningssedel för teckning av aktier i MultiDocker Cargo

MultiDocker genomför riktad emission om 11,5 MSEK. Styrelsen i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) har genomfört en riktad emission om 11,5 MSEK inom ramen för det emissionsmandat styrelsen fick vid årsstämman 5 juni 2019. MultiDocker Cargo Handling AB avnoteras 2021-03-05 2021-03-05 https://www.aktieinvest.se/wp-content/uploads/logo-aktieinvest.svg Aktieinvest https://www.aktieinvest.se/wp-content/uploads/logo-aktieinvest.svg 200px 200px.